COLOFON

 

EIGENAAR VAN DE TENNISPRO WEBSITE

SAS, met een kapitaal van 2 520 000€
R.C.Strasbourg B 323 438 358
Omzetbelasting-identificatienummer: FR 30 323 438 358

Directeuren : Eric Ebele

SASU TENNISPRO DISTRIBUTION
11 rue des cigognes
CS40138
67960 ENTZHEIM
Frankrijk
Tél NL: 0858881615
Tél BE : 078485113
[email protected]


Online platform (OS platform) ter buitengerechtelijke geschillenbeslechting.
Als online-detailhandelaar, zijn wij verplicht om te verwijzen naar het platform voor de online-geschillenbeslechting (OS) van de Europese Commissie. Dit is toegankelijk via navolgend internetadres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie.

HOST VAN DE WEBSITE

De hosting van www.tennispro.nl is in handen van de firma InternetStores

InternetStores

Friedrichstraße 6
70174 Stuttgart Duitsland
Tel : +49 711-93305-555
Fax : +49 711-93305-950
E-mail : [email protected]

 

FUSIONERINGSPROJECT TUSSEN TENNISPRO EN LARDE SPORTS, SPORTDISTRIBUTEUR, MADE OF TENNIS.

Tennispro Distribution is van plan andere bedrijven van dezelfde groep over te nemen.

Bekijk het persbericht

Algemene Voorwaarden

TENNISPRO doet haar uiterste best om de accuraatheid en de informatie op de website zo up-to-date mogelijk te houden. Het bedrijf houdt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk door haar gewenst moment zonder enige kennisgeving vooraf aan te passen.
Bij gebruik van de website geeft de bezoeker te kennen goede notie te hebben genomen van deze voorwaarden. TENNISPRO kan hoe dan ook de accuraatheid, precisie of volledigheid van de informatie gegeven op de website garanderen, daarbij inbegrepen alle hyperlinks of andere informatieve links, direct of indirect vanaf de website.
Bovendien laat de onderneming de bezoeker weten dat het zijn plicht is om de gegeven informatie te verifiëren, bijvoorbeeld door de onderneming te contacteren. Op grond daarvan wijst TENNISPRO elke verantwoordelijkheid van de hand:

 • Voor elke onderbreking van de website ;
 • Voor het ontstaan van bugs ;
 • Voor eventuele onduidelijkheden, onnauwkeurigheid of nalaten met betrekking tot informatie beschikbaar op de website ;
 • Voor eventuele schade die voortvloeit uit een frauduleuze indringing van een derde die een wijziging van de informatie op de website aanbrengt; ;
 • En meer in het algemeen voor enige schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, veroorzaakt door de toegang van iemand op de website of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website, evenals het gebruik van de website en / of het gebruik van de informatie die direct of indirect het gevolg zijn hiervan.

 

KENNISGEVING INZAKE RECHTEN OP INTELLECTUEEL EIGENDOM

Voor het overige, tenzij anders vermeld, berust het intellectueel eigendom van de inhoud van de website en alle elementen die voor deze website zijn ontwikkeld exclusief bij TENNISPRO, en geeft enkel recht op het bezoeken van de website. In bepaalde gevallen behoren deze eigendomsrechten toe aan bepaalde merken of andere entiteiten van TENNISPRO. Het kopiëren van enige document gepubliceerd op de website is alleen toegestaan voor het verkrijgen van informatie voor particuliere doeleinden, waarmee bedoeld dat elk ander doel strikt verboden is.

Het is tevens verboden om de inhoud van de website te kopiëren, te wijzigen, of er iets aan toe te voegen, in te breken in het concept of de opbouw of om de bron van de website te achterhalen, ( met uitzondering van de statutaire gevallen), te verkopen, te gelde te maken of welke andere vorm dan ook te commercialiseren. Het is tevens verboden om de software te wijzigen of om gewijzigde versies van de software te gebruiken, in het bijzonder (en deze opsomming is niet gelimiteerd), met als bedoeling ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de website, anders dan de interface aangereikt door TENNISPRO voor deze bedoeling.

Elke bezoeker van de website welke TENNISPRO van informatie voorziet, geeft toestemming en alle overdraagbare rechten gerelateerd aan deze informatie aan het bedrijf om deze te gebruiken naar eigen goeddunken. De informatie gegeven door bezoekers van de website zal worden gezien als niet vertrouwelijk, moet correct zijn, legaal, en mag de belangen van derden niet schaden.

 

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

TENNISPRO bevestigt de bescherming van de door de gebruiker van de website verstrekte on-line informatie.

Ingevolge de Wet op Bescherming Persoonsgegevens n°78-17 van 6 januari 1978, aangepast in 2004, heeft ieder individu het recht op toegang, aanpassing, bestrijding en verwijderen van informatie hem/haar betreffende, heeft hij/zij tevens het recht dit aan te vragen via elektronische weg aan het volgende adres: [email protected]. Als voorzorgsmaatregel zal TENNISPRO de identiteit van de aanvrager vaststellen alvorens hem/haar toegang te geven tot de persoonlijke gegevens en  zijn/haar correcties volgen.

 

COOKIES / GESCHIEDENIS

De website www.tennispro.nl maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en voor de optimalisering van de website. Deze cookies bevatten informatie omtrent de navigatie van de bezoeker op de website www.tennispro.nl zoals de naam van de browser, de host, de domeinnaam van herkomst, het IP-adres datum en tijd en duur van het bezoek op www.tennispro.nl.

TENNISPRO informeert haar bezoekers dat ze het gebruik van cookies kunnen weigeren door hun browser op de volgende wijze te configureren:

 • Instructies voor Internet Explorer 7 op Windows :
  • Klik op « Extra » in het menu.
  • Selecteer « Internet opties... » in het drop-down menu.
  • Klik op « Algemeen ».
  • Klik op « Delete » in de « browsegeschiedenis ».
  • Klik op « verwijder cookies » in het keuze menu.
 • Instructies voor Internet Explorer 6 on Windows :
  • Klik op « Extra » in het menu.
  • Selecteer « Internet opties ... » in het drop-down menu.
  • Klik op  « verwijder cookies... » in het keuze menu. Dit bevindt zich in het midden, links naast het keuze menu.
 • Instructies voor Mozilla Firefox :
  • Klik op « Extra » in het menu.
  • Select « Opties ... » in het drop-down menu.
  • In het menu links, selecteer « private life ».
  • Klik op « Cookies » en klik op « delete cookies ».

HYPERLINKS

De website kan links naar andere websites of andere bronnen inhouden. Omdat TENNISPRO deze websites of externe bronnen niet kan controleren noch kan beinvloeden, kan TENNISPRO ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of nader beschikbaar materiaal op of van deze websites of externe bronnen. Als toevoeging kan TENNISPRO eveens niet verantwoordelijk worden gehouden voor elke vorm van schade, verlies in welke vorm ook als gevolg van vertrouwen og het gebruik van deze websites of externe bronnen en hun inhoud, produkten of diensten beschikbaar op deze websites of externe bronnen.

TENNISPRO kan desgevraagd, de betrouwbaarheid van websites met links naar www.tennispro.nl bevestigen. Deze aanvraag dient te worden verzonden naar www.tennispro.nl met vermelding van de URL die naar de website verwijst.